เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *

          ความคิดในการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มในสมัยที่ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ท่านได้มาตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วพบปัญหาว่า ข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับบาดเจ็บในหน้าที่จากสถานการณ์ความไม่สงบมีเป็นจำนวนมาก และข้าราชการตำรวจเหล่านี้ยังได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่ใกล้ชิดไม่พอเพียง เนื่องจากความแออัดของสถานบริการในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขที่มีอยู่ในปัจจุบันและการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ท่านจึงมีนโยบายในการจัดตั้งโรงพยาบาลในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นในพื้นที่เพื่อเน้นดูแลตำรวจด้วยกันเองเป็นหลัก แต่การจัดตั้งโรงพยาบาลใหม่จำเป็นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดตั้งมูลนิธิ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วงขึ้น และระดมทุนรับบริจาคเงินโดยจัดกิจกรรมนิทรรศศรัทธาแห่งสยาม และงานราตรีช่วยชีวิตขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 ได้เงินบริจาคมาเป็นจำนวน 84,000,000 บาทเพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้างตัวอาคารโรงพยาบาล สถานที่ก่อสร้างเนื้อที่ 3,600 ตารางเมตรอยู่ในพื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โดยทำการตอกเสาเข็มเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 และทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างได้ดำเนินการมาอย่างเร่งรัด สามารถสร้างได้สำเร็จอย่างรวดเร็วตามกำหนดการคือใช้เวลาเพียง 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2558)

Go to top